รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศ เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมระบุสนับสนุนกฏหมายเพื่อความปลอดภัยประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con