รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือเตรียมยกเลิกกระท่อม พร้อมพิจารณาปลดกัญชาจากบัญชียาเสพติด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con