รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมนำคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con