รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเผาทำลายกัญชาของกลาง ๑๐ ตันที่มีสารปนเปื้อนสูงเกินมาตรฐาน หากนำไปใช้จะเกิดอันตราย ป.ป.ส. ยังคงขอกัญชาของกลางเพื่อนำมาสนับสนุนการใช้ประโยชน์ท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con