รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงแรงงานชี้แจงสถานการณ์การเลิกจ้างลูกจ้าง และการปิดกิจการ รวมทั้งด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con