รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-บอร์ดบีโอไอเห็นชอบ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC เพิ่มกิจการเป้าหมายและสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล-อนุมัติ 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 30,170 ล้านบาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con