รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจง ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานถนนวคนเดิน จ. นครปฐม และ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ. พังงา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con