รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมสรรพสามิตขอศึกษามาตรการกระตุ้นผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์คันใหม่ ด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับรถยนต์เก่า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con