รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-อพวช.ชวนเปิดประสบการณ์การเป็นผู้สร้าง สร้างสรรค์จินตนาการด้วยการลงมือทำ ผ่านตัวต่อ LEGO กับ นิทรรศการ BUILT BY BRICK CREATING THE WORLD

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con