รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมอบเงินเวนคืนที่ดิน เยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี กำชับเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนแผน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con