รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีแนะใช้ศิลปวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ช่วยพัฒนาเมือง พร้อมย้ำใช้กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างระมัดระวัง ควบคุมและคำนึงถึงความเหมาะสม ไม่ให้กลายเป็นสารเสพติด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con