รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี นำคนไทยประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริต ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตอาสาพร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con