รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมชลประทานชี้แจงกรณีคัดค้านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาว จังหวัดลำปาง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con