รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงเกษตรฯ แถลงจัดงาน “วันดินโลก ปี 2562” ภายใต้หัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con