รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรีขอบคุณสื่อมวลชนเวียดนามที่ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนไทยและเวียดนาม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con