รัฐบาลไทย-ดร.สุวิทย์ รมว.อว. กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลิกโฉมการอุดมศึกษาไทยในยุค DISRUPTION TECHNOLOGY”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con