รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานรับรอง เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ขอให้กองทัพเรือรักษาเกียรติภูมิของราชนาวีไทย เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภูมิใจ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con