รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รอง. นรม. นายอนุทิน ฯ นำผู้ประกอบการไทยร่วมงาน IBTM World 2019 พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นหนึ่งในเอเชีย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con