รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล- เลขานุการ รมว.ยุติธรรม เปิดงาน "คุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม" ครั้งที่ ๓ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน ณ จังหวัดศรีสะเกษ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con