รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจงที่มาของรายงานความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 2019 ขณะที่ พณ. มั่นใจมาตรการรัฐบาล เชื่อเศรษฐกิจไทยรับมือได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con