รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี สมคิดฯ ย้ำหน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลเกิดผลเป็นรูปธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con