รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-‘ปลัดแรงงาน’ เปิดศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ‘สร้างแรงงานสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ สู่มาตรฐานสากล’

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con