รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งปราบปราม ยุติธรรมร่วมกับตำรวจ เร่งมาตรการเชิงรุกเน้นป้องปราม เพื่อตัดวงจรยาเสพติดในระดับชุมชน ไม่ให้ลามไปในระดับชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con