รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีฯ สุริยะ พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานเครื่องจักรกล ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบครบวงจรพร้อมชักชวนลงทุนในไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con