รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รอง นรม. นายจุรินทร์ ฯ หารือผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ในอเมริกา เน้นมาตรฐานและเพิ่มยอดส่งออกด้วยคุณภาพข้าวระดับพรีเมี่ยม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con