รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รปอ.ภานุวัฒน์ฯ ให้การต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con