รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม รับเรื่องจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับสถานบันเทิงที่เคยถูกสั่งปิดกิจการแต่ลักลอบกลับมาเปิดใหม่ในพื้นที่เดิม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con