รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.ยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ พร้อมทั้งรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con