รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผอ.สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ ของจีน เข้าพบและหารือความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน กับ ดร.สุวิทย์ รมว.อว.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con