รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ประชุม ครม. สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con