รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผช.รมว.พม. พร้อมสายด่วน พม. 1300 ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 4 ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนย่านเขตจอมทอง กทม.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con