รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมช.มท. ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ด้านพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 ชู 3 มิติหลักในการพัฒนา ขจัดความยากจนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con