รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทย-UNHCR พร้อมร่วมผลักดันการจัดทำระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con