รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สธ. กำหนดนโยบายปี 2563 เน้น 6 เรื่องสำคัญ ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประชาชนแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con