รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สรรพากร ชี้แจงข้อมูลตามสื่อ “คลังหวั่นลดภาษีบุคคล 10% ทำรัฐสูญเสีย 7 หมื่นล้าน” ไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con