รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ญี่ปุ่นชื่นชมบทบาทผู้นำไทยในการประชุมอาเซียนจนเกิดผลสำเร็จในการพัฒนาภูมิภาค

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con