รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี 2563 และขอบคุณที่เวียดนามสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของไทยในปีนี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con