รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม ใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินงานของ "ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข" ตามนโยบายของรัฐมนตรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con