รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ไกล่กลี่ย เพื่อขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con