รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมการค้าภายในและ ธ.ก.ส. ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con