รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-อว. เป็นผู้นำอาเซียน เปิดเวทีส่งเสริมความร่วมมือกับญี่ปุ่น สร้างผู้ประกอบการธุรกิจรูปแบบใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con