รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมทั้งหารือแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมัชชาคนจน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con