รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีร่วมรณรงค์ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก พร้อมแนะแปลบทโขน เพื่อสื่อสารให้กับชาวต่างประเทศที่สนใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con