รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งสร้างคนกลุ่มคนดิจิทัล เป็นพลังสำคัญ ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น “ดิจิทัลฮับของอาเซียน”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con