รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เปิดสายด่วน 1303 ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะที่ จ.อุบลราชธานี แจ้งความประสงค์เพื่อขอตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างบ้านเรือนภายหลังน้ำลด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con