รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ใช้รถเมล์ ขสมก. เฮได้เลย...วันนี้ พี่กระเป๋ารถเมล์รับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดแล้ว ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con