รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ รับรางวัล “HIMSS AsiaPac19 Regional Conference” ระบุนำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้กับบริการทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con