รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีกล่าวช่วง PM Talk ในรายการ Government weekly พอใจมาตรการ“ชิม ช้อป ใช้” พร้อมพิจารณา “ชิม ช้อป ใช้” เฟซ 2 เน้นอำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนมากขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con