รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ดันกฎหมายป่าชุมชน ตั้งเป้า 5 ปี ตั้งป่าชุมชน 15,000 แห่ง ดึงประชาชนร่วมดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con