รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรมประชุมพิจารณาการโอนนักโทษเพื่อกลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่ตนมีสัญชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con